BarokOperaAmsterdamHandel 2Tijdens de uitwerking van de Purcell Gala’s ontwikkelde Frédérique Chauvet in samenwerking met regisseur Sybrand van der Werf een nieuwe vorm van muziektheater: de Politiek-Historische Revue, die wordt voortgezet in de nieuwe Händel Revue.

Na de dood van Koning-stadhouder Willem III begint de achttiende eeuw, bij ons bekend als de Pruikentijd, maar ook als de Eeuw van de Verlichting, waarin ook buiten Nederland het Europa van de koningen begint te veranderen in een Europa van de burgers. De maatschappelijke tegenstellingen en ontwikkelingen weerspiegelen zich in de vele schitterende muziek uit deze periode, waaromheen BarokOpera Amsterdam in haar eigen verantwoorde maar zeer lichtvoetige stijl haar nieuwe voorstelling vorm geeft.
In de Händel Revue staat dit Europese genie centraal, met fragmenten uit zijn opera’s, zijn geestelijke muziek en de Serenade die hij voor het huwelijk van Stadhouder Willem IV schreef.
BarokOperaAmsterdamHandel print 1Gecomponeerd in de ‘Italiaanse’ stijl, ‘vernieuwend, natuurlijk, dichtbij de gewone burger’, staat zijn muziek tegenover de meer hoofse, geaffecteerde en hoogdravende ‘Franse stijl’ van Rameau en Lully.
Het is de tijd van de opkomst van de bourgeoisie en van de sociale ideeën van de Eeuw der Verlichting. We laten de nieuwe stijlen horen waarvan Händel getuige was: kamermuziek uit Nederland, opéra-comique uit Frankrijk en opera buffa uit Italië.

 DSC9020De voorstelling wordt besloten met een integrale uitvoering van La Servante Maîtresse, de Franse versie van Pergolesi's La Serva Padrona

 

boalogo


Een productie van BarokOpera Amsterdam
 
Klik hier voor uitgebreidere informatie.

 
 

fotoknop   persknop   audiovideoknop   terugknop

     foto's                  pers             audio/video          terug