Les noces de Jeannette & Une Demoiselle en Loterie

Victor Massé (1822-1884) / Jacques Offenbach (1819-1880)
offmas-006De ‘opéras-comiques’ Les Noces de Jeannette en Une Demoiselle en Loterie werden rond 1856 gecomponeerd, in een tijd waarin grote belangstelling heerste voor dit type cultureel vermaak. Beide ‘opéras-comiques’ hebben als thema de uiteenlopende wijze waarop vrouwen een man kunnen veroveren en naar hun hand zetten.

Deze kleinere, zogenaamd lichte werken zijn technisch en vocaal even lastig als de meest serieuze werken, en vergen bovendien een enorme theatrale energie. Het is noodzakelijk om tegelijkertijd strakheid en verbeeldingskracht te ontwikkelen. Deze verbeeldingskracht kan zich alleen ontwikkelen binnen een uiterst precies kader, geheel in de lijn van de Franse ‘etiquette’. Beide kameroperaatjes lenen zich bij uitstek voor uitvoering door een kamermuziek-bezetting: dwarsfluit, klarinet/hobo, viool, cello, piano. offmas 002Daarbij zijn overigens verschillen merkbaar: enerzijds de symfonist Massé met zijn heldere orkestpartijen en zijn verleidelijk romantisch elan, en anderzijds de Offenbach die we allemaal kennen, die als geen ander de toeschouwer bij voortduring weet te boeien. Zijn melodieën dwingen tot naneuriën, hij speelt met het ritme van taal en muziek, met de stemmogelijkheden van de zangers en de klankkleur van de instrumenten. Een tweede verschil betreft de dialoog: gesproken bij Offenbach, maar bij Massé in recitatief gezongen in een inspirerende ritmiek, die de zangers alle kansen biedt om een stevig naturel te combineren met krachtige kleuringen.

boalogo

 


Een productie van BarokOpera Amsterdam
 
Klik hier voor uitgebreidere informatie.

 

 
 

fotoknop   persknop   audiovideoknop   terugknop

     foto's                pers         audio/video          terug