dirigente2De belangrijkste plaats in het door Frédérique Chauvet uitgevoerde repertoire komt wel toe aan de grote Engelse hof- en theatercomponist Henry Purcell, wiens oeuvre in de loop der jaren nu vrijwel integraal door haar ensemble op de planken is gebracht.
Het spreekt bovendien vanzelf, dat ook diens Franse tijd- en stijlgenoten steeds op haar warme belangstelling hebben kunnen rekenen, evenals zijn 'opvolger' in Engeland, G.F. Händel
Daarnaast is door Chauvet een traditie opgebouwd met sprankelende voorstellingen van soms vergeten juweeltjes uit de Franse Opéra-comique, van Gluck tot Offenbach.
Veel aandacht hebben verder haar kleinschalige muziektheaterproducties getrokken waarin werk van Mozart opnieuw wordt belicht.
Naast haar opera- en concertdirectiewerk bespeelt zij in verschillende ensembles ook regelmatig en graag haar “eigen” instrumenten, de historische dwarsfluiten uit verschillende perioden.